Ik ga akkoord dat pragmatiQ mijn gegevens opslaat voor toekomstige contacten

Adres: Boerhaavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer, Nederland

Tel. +31 (0)6 8141 8868

KvK Haaglanden: 27335571

© 2019 pragmatiQ B.V.

PragmatiQ The IT-Matchmaker

De IT-Matchmaker® is de selectie aanpak en toolbox van pragmatiQ voor het selecteren en contracteren van business software (zoals ERP, HRM, CRM, BPM, DMS, BI). Het platform ondersteunt u hierbij in het totale proces vanaf de eerste marktverkenning tot en met de implementatie van de software.

De IT-Matchmaker® is hét online platform waar gebruikers en softwareleveranciers met elkaar in contact worden gebracht en heeft haar toegevoegde waarde aangetoond als een efficiënte, uitgebreide, en eenvoudig te gebruiken tool voor het samenstellen van wensen en eisen, marktanalyse, benchmarking en tendering resp. uitbrengen van offertes in vele projecten.

IT-Matchmaker® is gebaseerd op gefundeerde checklijsten, die indien nodig omgebouwd kunnen worden naar individuele requirements. De software gebruikers kunnen deze checklijsten gebruiken om hun wensen en eisen te definiëren (requirement specificatie sheets) en deze kunnen inzetten voor het zoeken naar resp. benchmarken van leveranciers en producten.
De checklijsten bedekken een uitgebreide catalogus van bedrijfsprocessen en industrieën. Deze worden constant geactualiseerd en verbeterd met behulp van gerenommeerde instituten en gespecialiseerde consultancybureaus om steeds de huidige markt en softwarefunctionaliteiten te representeren.